Αντικείμενα Πρόσφατης Ερευνητικής Δραστηριότητας

 
• «Indipendent multiple battery charging network from a single photovoltaic array»
• «Σχέση ολικής ακτινοβολίας σε οριζόντιο και κεκλιμένο επίπεδο, στην Κρήτη»
• «Απόδοση και έλεγχος παραμέτρων λειτουργίας Φ/Β πλαισίων στην Κρήτη».
• «Καινοτομικό ηλιοστατικό σύστημα, για πειράματα ισχυρού ηλιακού φωτός, εντός εργαστηρίου».
•
«Καινοτομικό ηλιοτροπικό σύστημα με βάση γραμμική κίνηση»
Η κατασκευή αυτή χρησιμοποιείται στην προτελευταία εργασια που αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο και χρησιμεύει στην συγκέντρωση των ηλιακών ακτίνων σε εσωτερικό χώρο.
Βλέπουμε εδώ τα κάτοπτρα που υπάρχουν στον εσωτερικό χώρο του εργαστηρίου που χρησιμεύουν στην συγκέντρωση των ηλιακών ακτίνων.