Φυσικό Αέριο

     Το φυσικό αέριο αποτελεί σημαντική πηγή ενέργειας, που είναι κατάλληλη για βιομηχανική και οικιακή χρήση (θέρμανση, μαγείρεμα κ.λ.π.). Είναι αέριο καύσιμο, όπως και το φωταέριο, το οποίο παράγεται τεχνητά.
     Το φυσικό αέριο σχηματίστηκε πριν από εκατομμύρια χρόνια, με τις ίδιες διεργασίες με τις οποίες παράχθηκαν το πετρέλαιο και τα άλλα ορυκτά καύσιμα. Συχνά, κοντά σε γεωτρήσεις για την εξόρυξη πετρελαίου, ανακαλύπτονται κοιτάσματα φυσικού αερίου.
     Το φυσικό αέριο αποτελείται κυρίως από μεθάνιο, που είναι ο ελαφρύτερος υδρογονάνθρακας, αναμεμειγμένο με μικρές ποσότητες άλλων αέριων υδρογονανθράκων, όπως αιθάνιο, προπάνιο και βουτάνιο. Η Κοινοπολιτεία Ανεξάρτητων Κρατών (πρώην Σοβιετική Ένωση), οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Καναδάς παράγουν το μεγαλύτερο μέρος του φυσικού αερίου παγκοσμίως. Σημαντικά κοιτάσματα υπάρχουν επίσης στη Βόρεια Θάλασσα.

Σε ορισμένες περιπτώσεις το φυσικό αέριο εξάγεται από υποθαλάσσια κοιτάσματα με γεωτρήσεις και διοχετεύεται στην ξηρά με σωληνώσεις. Στη συνέχεια διαχωρίζεται στα  συστατικά του και διυλίζεται.