Ενέργεια κυμάτων ή παλιρροϊκών κινήσεων

Η παραγωγή ενέργειας από τα κύματα ή τις παλιρροϊκές κινήσεις, έχει αξιοποιηθεί σε συγκεκριμένες θέσεις, κυρίως στις βόρειες θάλασσες. Στη Βρετάνη της Γαλλίας λειτουργεί από το 1966 σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 240 MW.

Στο φράγμα του ποταμού Ρενς στη Γαλλία, υπάρχουν 24 στρόβιλοι, οι οποίοι μπαίνουν σε λειτουργία από τη ροή του νερού, καθώς η παλίρροια ανεβαίνει και κατεβαίνει. Οι στρόβιλοι αυτοί παράγουν ηλεκτρισμό.
Υδραυλική Ενέργεια

     Η ενέργεια που παράγεται από την πτώση του νερού των μικρών ή μεγάλων ποταμών, υδατορευμάτων και πηγών, σε υδροτροχούς, με αποτέλεσμα την περιστροφή τους και την παραγωγή μηχανικού έργου ή ηλεκτρικού ρεύματος (υδροηλεκτρικοί σταθμοί). Το νερό στη συνέχεια ρίχνεται πάλι στο ποτάμι.

Το νερό που χρησιμοποιείται για την κίνηση στροβίλων ρέει από ένα σημείο που βρίσκεται περίπου στο μέσο ύψος του φράγματος. Έτσι οι γεννήτριες εξακολουθούν να λειτουργούν ακόμα και όταν η στάθμη του νερού μέσα στη δεξαμενή χαμηλώσει. Με την υπερχείλιση, το νερό διαφεύγει όταν το φράγμα γεμίσει.
Εφαρμογές Της Υδραυλικής Ενέργειας
Νερόμυλοι, υδροτριβεία, δριστέλλες.
Πριονιστήρια, κλωστοϋφαντουργεία κλπ.
Παραγωγή ρεύματος για κάλυψη προσωπικών αναγκών ή για πώληση σε άλλους καταναλωτές.