Εργαστηριακές Ασκήσεις στα Φωτοβολταϊκά

Καλώς ήρθατε στο δικτυακό τόπο του εργαστηρίου Φωτοβολταϊκό Πάρκου του Τ.Ε.Ι. Κρήτης. Ο χώρος στον οποίο εισέρχεστε, περιέχει μια συλλογή ασκήσεων πάνω στα φωτοβολταϊκά οι οποίες θα δώσουν την ευκαιρία στον σπουδαστή να μελετήσει καλύτερα τη λειτουργία τους.

Επιλέξτε από το menu την άσκηση που σας ενδιαφέρει.

  1. Μετρήσεις με το πυρανόμετρο [Αναλυτική περιγραφή της άσκησης]
  2. Χαρακτηριστικές I-V και P-V ΦΒ στοιχείου [Αναλυτική περιγραφή της άσκησης]
  3. Μελέτη Φ/Β πλαισίου [Αναλυτική περιγραφή της άσκησης]
  4. Μεταβολή ισχύος Φ/Β με την ακτινοβολία [Αναλυτική περιγραφή της άσκησης]
  5. Μεταβολη ισχύος Φ/Β με τη θερμοκρασία [Αναλυτική περιγραφή της άσκησης]
  6. Μεταβολή ισχύος Φ/Β με θερμοκρασία περιβάλλοντος και ταχύτητα ανέμου [Αναλυτική περιγραφή της άσκησης]
  7. Μεταβολή ρεύματος βραχ. με θερμοκρασία και πυκνότητα ισχύος [Αναλυτική περιγραφή της άσκησης]
  8. Μελέτη της μεταβολής της τάσης ανοικτοκύκλωσης με τη θερμοκρασία και την πυκνότητα ισχύος [Αναλυτική περιγραφή της άσκησης]
  9. Μελέτη μεταβολής ισχύος από ένα Φ/Β πλαίσιο με την κλίση του πλαισίου [Αναλυτική περιγραφή της άσκησης]