Ηλεκτρονική Άσκηση 2

ΑΣΚΗΣΗ 2. Χαρακτηριστικές I-V και P-V ΦΒ στοιχείου

Σημείωση:  Για να εμφανιστεί η άσκηση, θα πρέπει να έχετε εγκατεστημένη Java έκδοση 7 ή νεώτερη και να έχετε προσθέσει το URL του site (https://pv.teicrete.gr) στα "Trusted Sites" μέσα από το ControlPanel της Java που έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας