Εργαστήριο Ενεργειακών και Φωτοβολταϊκών Συστημάτων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης

Καλώς ήρθατε στο δικτυακό τόπο του εργαστηρίου Ενεργειακών και Φωτοβολταϊκών Συστημάτων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης. Ο χώρος στον οποίο εισέρχεστε είναι αφιερωμένος στη Φωτοβολταϊκή τεχνολογία και στο εργαστήριο Ενεργειακών και Φωτοβολταϊκών Συστημάτων.

Σε αυτό το χώρο υπάρχει αφθονία πληροφοριών για τα είδη των πηγών ενέργειας που χρησιμοποιούνται στον πλανήτη με πιο εκτενή αναφορά στην ηλιακή ενέργεια που αποτελεί την γενεσιουργό αιτία εμφάνισης του φωτοβολταϊκού φαινομένου. Υπάρχουν ιστορικά στοιχεία πάνω στην εξέλιξη της Φωτοβολταϊκής τεχνολογίας, μια επεξηγηματική αναφορά στο Φωτοβολταϊκό φαινόμενο και ένα αρχείο εικόνας που σκοπό έχει να αποδώσει απλοϊκά τη λειτουργία ενός Φωτοβολταϊκού συστήματος.

Υπάρχουν ακόμα πληροφορίες πάνω στα ηλεκτρικά στοιχεία των Φωτοβολταϊκών και στις διάφορες ηλεκτρονικές διατάξεις που συνδυάζονται στην δημιουργία Φωτοβολταϊκών συστημάτων. Πριν από αυτά μπορεί κανείς να βρει στοιχεία για τα επιμέρους συστατικά ενός συστήματος όπως το ΦΒ πλαίσιο και τη συνθετική διαδικασία δημιουργίας ολόκληρου συστήματος ξεκινώντας από ένα μόνο Φωτοβολταϊκό στοιχείο.

Μεγάλο κομμάτι είναι αφιερωμένο στο Ενεργειακών και Φωτοβολταϊκών Συστημάτων, ένα εργαστήριο εξειδικευμένο με αντικείμενο μελέτης τη Φωτοβολταϊκή τεχνολογία και τα ολοκληρωμένα ΦΒ συστήματα. Είναι ένας χώρος με πολύπλευρη δραστηριότητα σε διάφορους τομείς. Στο χώρο του εργατηρίου Ενεργειακών και Φωτοβολταϊκών Συστημάτων γίνεται έρευνα η οποία βασίζεται στη μελέτη θεμάτων ηλιακής ακτινοβολίας και της επίδρασης της σε τεχνολογικά υλικά καθώς επίσης στη μελέτη πειραματικών, πιλοτικών συστημάτων και καινοτομικών εφαρμογών. Στο εργαστήριο αναπτύσσεται επίσης εκπαιδευτική δραστηριότητα,  μέσω της οποίας σπουδαστές μπορούν να γνωρίσουν τη Φωτοβολταϊκή τεχνολογία, να αναλάβουν εργασίες πάνω σε αυτή ή να κάνουν τη πρακτική τους άσκηση στους χώρους του εργαστηρίου.

Τέλος υπάρχουν μερικά βοηθητικά μέρη στο δικτυακό μας τόπο όπως τομέας συχνά ερωτώμενων θεμάτων και απαντήσεων, ένας χάρτης του χώρου γνωστότερος σαν Sitemap και σύνδεσμοι με άλλους δικτυακούς τόπους που σχετίζονται με το αντικείμενο.

Ευχαριστούμε για την επίσκεψη και σας ευχόμαστε καλή περιήγηση.

Subscribe to Εργαστήριο Ενεργειακών και Φωτοβολταϊκών Συστημάτων RSS