Ηλεκτρονική Άσκηση 1

ΑΣΚΗΣΗ 1. Ηλιακή ακτινοβολία. Μετρήσεις με το πυρανόμετρο. Αναγωγή μετρήσεων πυκνότητας ισχύος της ηλιακής ακτινοβολίας από το οριζόντιο στο κεκλιμένο επίπεδο.

Σημείωση:  Για να εμφανιστεί η άσκηση, θα πρέπει να έχετε εγκατεστημένη Java έκδοση 7 ή νεώτερη και να έχετε προσθέσει το URL του site (https://pv.teicrete.gr) στα "Trusted Sites" μέσα από το ControlPanel της Java που έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας