Στόχοι Του Εργαστηρίου

 

     Το φωτοβολταϊκό πάρκο δημιουργήθηκε με κύριο μέλημα να αποτελέσει την βασική υποδομή για έρευνα, ανάπτυξη και εκπαίδευση σε κάθε αντικείμενο που αφορά τα αυτόνομα καθώς και τα συνδεμένα στο δίκτυο της ΔΕΗ, ΦΒ συστήματα. Να λειτουργήσει δηλαδή ως εργαστήριο υποδοχής πιο εξειδικευμένων προγραμμάτων στον τομέα της ανάπτυξης της σχετικής τεχνολογίας. Ο τομέας αυτός, που χαρακτηρίζεται από συνεχείς εξελίξεις τα τελευταία χρόνια, τόσο στα ΦΒ στοιχεία όσο και στα ηλεκτρονικά ισχύος, φαίνεται εξαιρετικά προσιτός στις τεχνολογικές δυνατότητες της χώρας μας.

     ’λλες λειτουργίες του ΦΠ είναι

• Να δημιουργεί, συντηρεί και εμπλουτίζει βάσεις δεδομένων για ηλιακά και ανεμομετρικά στοιχεία στην Κρήτη με σκοπό να αποτελέσουν τη βάση για σωστό σχεδιασμό ΦΒ και υβριδικών συστημάτων.
• Να διευκολύνει την εκπαίδευση και κυρίως την πρακτική εξάσκηση φοιτητών και σπουδαστών αλλά και νέων επιστημόνων και τεχνολόγων, διαφόρων ειδικοτήτων, στο πολύπλευρο αντικείμενο των φωτοβολταϊκών συστημάτων.
• Να παίζει ρόλο τεχνικού συμβούλου ή μελετητή σε δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις σε ΦΒ συστήματα.
• Να βοηθήσει, με την οργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων «ανοικτών θυρών», ομαδικών επισκέψεων του φωτοβολταϊκού πεδίου και λειτουργία κέντρου πληροφόρησης, την γνωριμία του ευρύτερου κοινού με τα ενεργά ηλιακά και γενικότερα τα συστήματα ήπιων μορφών ενέργειας και να καλλιεργήσει τη νοοτροπία εξοικονόμησης ενέργειας και σεβασμού στο περιβάλλον, που συνοδεύει συνήθως την εξοικείωση αυτή.

Φυσικά ένας τέτοιος χώρος με στόχους όπως αυτούς που αναφέρονται παραπάνω δεν θα μπορούσε παρά να δίνει το " καλό παράδειγμα " ακόμα και στις μικρότερες τών περιπτώσεων . Αποδεικτικό στοιχείο αποτελούν οι φωτογραφίες των δύο αυτών φωτιστικών στύλων που βρίσκονται στο χώρο του Φωτοβολταϊκού Πάρκου . Έργο τους ο φωτισμός του εξωτερικού χώρου χωρίς να επιβαρύνεται το δίκτυο . Στο οικόπεδο υπάρχουν και άλλα τέτοια παρόμοια φωτιστικά σώματα που καλύπτουν τις ανάγκες του εξωτερικού χώρου σε φως .