Γεωθερμική Ενέργεια

 
     Μορφή ενέργειας, η οποία λαμβάνεται από την εκμετάλλευση της θερμότητας από τα έγκατα της Γης. Στο εσωτερικό της λιθόσφαιρας και στα στρώματα που βρίσκονται κάτω από τον γήινο φλοιό, τα πετρώματα έχουν υψηλή θερμοκρασία, η οποία αυξάνεται ανάλογα με το βάθος. Με την ηφαιστειακή δραστηριότητα και τις άλλες γεωλογικές διεργασίες, η ενέργεια μεταφέρεται στο φλοιό. Έτσι τα υπόγεια ύδατα, που είναι παγιδευμένα μέσα σε πετρώματα του φλοιού, μετατρέπονται σε θερμούς υδρατμούς. Ο ατμός είτε εκτινάσσεται απο ρωγμές, δημιουργώντας θερμοπίδακες, ή αντλείται με γεωτρήσεις και θέτει σε κίνηση ηλεκτρικές γεννήτριες. Το θερμό υπόγειο νερό που δεν μετατρέπεται σε ατμό μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις οικιακές θερμάνσεις, στα θερμοκήπια και στη γεωργία. Η γεωθερμική ενέργεια ανήκει στις καθαρές μορφές ενέργειας, είναι όμως άγνωστη η επίδραση που μπορεί να έχει η εντατική εκμετάλλευση της στα οικοσυστήματα του πλανήτη.
     Περιπτώσεις στις οποίες μπορούμε να εκμεταλλευτούμε την γεωθερμική ενέργεια είναι οι παρακάτω:

 1) Θέρμανση θερμοκηπίων και κτηνοτροφικών μονάδων.

 2) Θέρμανση, ψύξη και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης  (γεωθερμική αντλία θερμότητας).

 3) Τηλεθέρμανση

 4) Ιχθυοκαλλιέργειες.

 5) Ξήρανση αγροτικών προϊόντων.

 6) Αφαλάτωση νερού (θαλασσινού ή γεωθερμικού).

 
Η γεωθερμική ισχύς προέρχεται απο υπόγεια ύδατα που θερμαίνονται μέσα στο υπέδαφος
 
Το κρύο νερό εισχωρεί σε μεγάλα βάθη μέσα στο υπέδαφος ώσπου συναντάει θερμά πετρώματα. Εκεί θερμαίνεται και ένα μέρος του εξαερώνεται. Το υπόλοιπο θερμό νερό υπό την πίεση του ατμού ξεπηδά στην επιφάνεια. Ο ατμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κίνηση ατμοστροβίλων και την παραγωγή ισχύος.
                    
Από τους θερμοπίδακες εκτινάσσονται ζεστό νερό και ατμοι. Σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνοντας και σε πολύ μεγάλα ύψη όπως στη φωτογραφία. (θερμοπίδακας Ποούτου στη Νέα Ζηλανδία)