Αιολική ενέργεια

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τον άνεμο, με τις οριζόντιου ή κατακόρυφου άξονα πτερυγίων, ανεμογεννήτριες, βρίσκεται σήμερα σε θεαματική εξέλιξη. Οι προηγμένες τεχνολογικά χώρες, με πρωτοπόρο την Δανία, έχουν αναπτύξει σε σημαντικό βαθμό την αξιοπιστία και την απόδοση των μηχανών αυτών. Μέσα στην πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα στις ΗΠΑ η εγκαταστημένη ισχύς, ξεπέρασε το 1,5 GW, ενώ στην Αγγλία και την Γερμανία οι προοπτικές στόχευαν στην κάλυψη του 4% της εσωτερικής παραγωγής, μέχρι το 2000 μ.Χ. Παρόμοια ισχύουν για την Ολλανδία.
     Το αιολικό δυναμικό, δηλαδή η μέση ετήσια ταχύτητα του ανέμου, σε πολλά σημεία της χώρας μας βρίσκεται σε επιθυμητά επίπεδα. Στα νησιά του Αιγαίου το αιολικό δυναμικό παρουσιάζει μια μέση ετησίως τιμή, από 7 έως 11 m/sec, το οποίο υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις σε ηλεκτρική ενέργεια των νησιών αυτών. Γι' αυτό το λόγο, ο νησιωτικός χώρος αποτελεί ιδανικό πεδίο εφαρμογής της τεχνολογίας των αιολικών συστημάτων.
     Στη χώρα μας, λειτουργούν αρκετά αιολικά πάρκα, με δυνατότητα ισχύος από μερικές εκατοντάδες kW έως μερικά MW, κυρίως διασυνδεδεμένα με το δίκτυο της ΔΕΗ. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς βρίσκεται ακόμα σε χαμηλό επίπεδο,~276 MW (2002). Η ΔΕΗ έχει εγκαταστήσει στον Ελλαδικό χώρο, 24 MW, και από αυτά αρκετά στα νησιά (Κύθνος 5x20 kW, Μύκονος 100 kW, Κάρπαθος 175 kW κ.α.). Τα υπόλοιπα έχουν εγκατασταθεί από άλλους φορείς, κυρίως από την Τοπική Αυτοδιοίκηση και ιδιώτες. Στην Κρήτη, όπου η ικανότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας των μονάδων της ΔΕΗ φτάνει τα 515 MW, λειτουργούν, ήδη, σε αρκετές περιοχές του νησιού μερικά μεγάλα αιολικά πάρκα, συνολικής ισχύος 96 MW
(Λασίθι: Μονή Τοπλού (6,6 MW, Μιτάτο (10,2 MW), περιοχή Αχλαδιάς (συνολικά, ~30 ΜW), Χαντράς (9,9 MW), Ξερολίμνη (10,2 MW), Χώνος (συνολικά, ~20 MW) κ.α. μικρότερα. Ηράκλειο: Μεγάλη βρύση (~5 MW), Πρινιάς 3,4 MW)).