Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες

 
1. Δημιουργία, και οργάνωση εκπαιδευτικών εργαστηρίων
• Εκπαιδευτικό εργαστήριο «Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας», με σημειώσεις για τις εργαστηριακές ασκήσεις, στα πλαίσια του μαθήματος «Φωτοβολταϊκά συστήματα», του ΠΣΕ «ΕΝ.ΠΕ.Τ.», της ΣΤΕΦ του ΤΕΙ Κρήτης.
• Εργαστηριακές ασκήσεις στα πλαίσια του μαθήματος «Ηλιακά συστήματα», του τμήματος Μηχανολογίας, ΣΤΕΦ, ΤΕΙ Κρήτης.
2.Πρακτική άσκηση
•  Παρέχεται η δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε σπουδαστές του ΤΕΙ Κρήτης
3.Πτυχιακές εργασίες σπουδαστών ΤΕΙ Κρήτης , που ολοκληρώθηκαν:
• "Φωτοβολταϊκό αντλητικό σύστημα, τυπικής παροχής. Κατασκευή και έλεγχος συστήματος προσομοίωσης ύψους άντλησης και ηλεκτρονικού συστήματος φορτιστή. Πειραματικά αποτελέσματα, οικονομοτεχνική μελέτη "
• «Μελέτη - κατασκευή αυτόνομου φωτιστικού δημόσιων χώρων και μνημείων»
• «Φωτοβολταϊκή εγκατάσταση Φάρου»

• «Ηλιοστατικό σύστημα δημιουργίας σταθερής ηλιακής δέσμης, για πειράματα οπτικής ισχυρού φωτισμού ΦΒ στοιχείων, σε συνθήκες εργαστηρίου. Προκαταρτικές μετρήσεις σε ΦΒ στοιχεία Πυριτίου και GaAs".
• «Διάταξη μέτρησης - πιστοποίησης χαρακτηριστικών ΦΒ πλαισίων» «Μελέτη καταστάσεων φόρτισης-εκφόρτισης ηλεκτρικού συσσωρευτή. Κατασκευή συστήματος καταγραφής μετρήσεων»
• «Δημιουργία λογισμικού για υπολογισμούς και μελέτη εγκατάστασης ΦΒ σταθμού»
4.Σπουδαστές εξωτερικού και Πτυχιακές εργασίες:

     Εκπόνηση πτυχιακών εργασιών από φοιτητές ιδρυμάτων του εξωτερικού, στα πλαίσια ανταλλαγών φοιτητών.Αυτές είναι:
• Tracking system to produce fixed solar beam for indoor optical measurements
• Solar modules performance in Crete
• Photovoltaic pump systems
• A simple multi-plane construction to record Global Solar Irradiance at different angle sensors

5.’λλες δραστηριότητες
• Εκπαιδευτικές επισκέψεις στο εργαστήριο.
• Οργάνωση σεμιναρίων, διαλέξεων και μαθημάτων σε προγράμματα κινητικότητας μέσης εκπαίδευσης.
• Παρουσίαση των δραστηριοτήτων και του αντικειμένου του εργαστηρίου, σε εκθέσεις βιοτεχνικών και βιομηχανικών προϊόντων.
• Συμμετοχή σε σεμινάρια, με αντικείμενο τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Α.Π.Ε. (ΕΛΚΕΠΑ, ΤΕΕ, Eνεργειακό Γραφείο Περιφέρειας κ.α.)
• Οργάνωση θερινών σχολείων, για φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ.
• Συνεργασίες με φορείς αξιοποίησης εφαρμογών ΑΠΕ (ΙΤΕ, ΟΤΑ, βιοτεχνίες, στρατιωτικές μονάδες κ. α.)