Το Φωτοβολταϊκό Πάρκο

 

     Το Φωτοβολταϊκό Πάρκο (ΦΠ) είναι ένα εργαστήριο έρευνας και ανάπτυξης που δραστηριοποιείται στον τομέα της Φωτοβολταϊκής τεχνολογίας, και διατηρεί παράλληλη εκπαιδευτική δραστηριότητα. Δημιουργήθηκε μετά από κοινή πρόταση του Γενικού Τμήματος της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) του Τ.Ε.Ι. Κρήτης και του Φυσικού τμήματος του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η πρόταση αυτή Χρηματοδοτήθηκε από το τότε ΥΠΕΠΘ το 1987 στα πλαίσια του Ειδικού Αναπτυξιακού προγράμματος του, με επιχορήγηση περίπου 75 εκατ. δραχμών.
     
Λειτουργεί με τη σημερινή του μορφή από το 1992. σε ό,τι αφορά κτιριακά συγκροτήματα και εμπλουτίζεται συνεχώς με νέα φωτοβολταϊκά συστήματα καθώς και τις δημιουργίες φοιτητών που επιτέλεσαν εκεί την πτυχιακή εργασία τους. Η εικόνα που βλέπουμε παραπάνω είναι αεροφωτογραφία του ευρύτερου χώρου του εργαστηρίου, που τραβήχτηκε μετά την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεών του.
     Αυτό το κομμάτι της ιστοσελίδας περιλαμβάνει κάποια στοιχεία που αφορούν το κτίριο, την τοποθεσία στην οποία βρίσκεται, τους στόχους τους οποίους έχουν τεθεί και το πως αυτοί οδηγούνται στην υλοποίηση τους. Οι δύο ιστοσελίδες που ακολουθούν ονομάζονται: