Επικοινωνία

Υπέυθυνος Εργαστηρίου
 
Ιωάννης Φραγκιαδάκης
Καθηγητής Γ.Τ.Θ.Ε.,Σ.Τ.Ε.Φ
ΑΤΕΙ Κρήτης
Εσταυρωμένος
Τ.Θ. 140, 71500 Ηράκλειο
Τηλ. & Fax: (2810) 254858
E-mail:pvjfra@stef.teiher.gr
Υπέυθυνος Δικτυακού Τόπου
 
Ιωάννης Οικονόμου
Σπουδαστής Τμήματος Ηλεκτρολογίας
Σ.Τ.Ε.Φ, ΑΤΕΙ Κρήτης
E-mail: