ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ

ΤΩΡΙΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΗΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

Οι αισθητήρες ηλιακής ακτινοβολίας είναι σε διαδικασία συντήρησης

yyyy.mm.dd / HH.mm
Total. Solar (W/m2)
Total. Energy (kJ/m2)
Diffuse. Solar (W/m2)
Diffuse. Energy (kJ/m2)
Air Temp (oC)
Rel. Humidity (%)
Speed at 17m (m/s)
Wind dir. (degrees)
Speed at 10m (m/s)
Pressure (hPa)
Battery voltage (Volts)
2072.04.30 / 17:43
0.0
0.00
0.0
0.00
******
******
0.0
******
0.0
-6999.0
0.00

Speed at 10m
0.0 km/h
0.0 knots
0 beauforts
Speed at 17m
0.0 km/h
0.0 knots
0 beauforts

Extracted data
Dew point temperature : NaN oC
Precipitable water : ***** cm (L.)
Precipitable water : ***** cm (M.P.)
Windchill temp. : ****** oC

Local time
UTC Clock

Programmed and maintained by fotis @ staff.teicrete.gr